Home Tags Cận thị

Tag: cận thị

MÌNH MỔ CẬN NHƯ THẾ NÀO? 1 THÁNG SAU MỔ RA...

Mình quyết định viết ra những lời chia sẻ dưới đây là muốn đóng góp thêm một chút kinh nghiệm cá nhân của mình...

Bệnh về mắt ở trẻ em thường gặp nhất

Bệnh về mắt ở trẻ em là vấn đề đáng quan tâm cũng như chủng ngừa, đồ dùng học tập và lịch học mới...

Mắt cận thị nguyên nhân và cách chữa trị

Mắt cận thị là một lỗi khúc xạ, có nghĩa là mắt không uốn cong hoặc khúc xạ ánh sáng đúng cách để tập...

Mẹo hay mỗi ngày

Trang thông tin tổng hợp