DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI

0
1391
Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi

DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI

 Để tiện cho mọi người tìm kiếm địa chỉ khám chữa bệnh tại Tỉnh QUẢNG NGÃI kệ thông tin sức khỏe chia sẻ danh sách các bệnh viện tại Tỉnh QUẢNG NGÃI

STT

Tên bệnh viện

Địa chỉ

1Bệnh viện huyện Ba Tơ
 • Địa chỉ: Thị trấn huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi
 • ĐT: (055).863237
2Bệnh viện huyện Lý Sơn
 • Địa chỉ: Xã Lý Vĩnh, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi
 • ĐT: (055).867578
3Bệnh viện đa khoa huyện Nghĩa HànhBệnh viện đa khoa huyện Nghĩa Hành

 • Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
 • ĐT: (055).861992
4Bệnh viện Tây Trà
 • Địa chỉ: huyện Tây Trà, Quảng Ngãi
 • ĐT: (055).864267
5Bệnh viện đa khoa huyện Tư Nghĩa
 • Địa chỉ: Khối I -La Hà, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
 • ĐT: (055).845144
 

6

 

Bệnh viện huyện Đức Phổ

 • Địa chỉ: Khối 6, Thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi
 • ĐT: (055).859237
7Bệnh viện Đa Khoa Quảng NgãiBệnh viện đa khoa Quảng Ngãi

 • Địa chỉ: 184 Hùng Vương, Thị xã Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
 • ĐT: (055).822641
8Bệnh viện huyện Mộ Đức 

 • Địa chỉ:Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi
 • ĐT: (055).857541
9Bệnh viện huyện Trà Bồng
 • Địa chỉ: Thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi
 • ĐT: (055).865515
10Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây
 • Địa chỉ: Sơn Dung, Sơn Tây, Quảng Ngãi
 • ĐT: (055).842846
11Bệnh viện huyện Sơn Tịnh
 • Địa chỉ: Tịnh ấn Tây, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
 • ĐT: (055).842527
12Trung tâm Y tế thị xã Quảng Ngãi
 • Địa chỉ: 43 Ngô Quyền, Thị xã Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
 • ĐT: (055).824277

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here