DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH HƯNG YÊN

0
2117
DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH HƯNG YÊN Bệnh viên đa khoa tỉnh Hưng Yên

DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH HƯNG YÊN

Để tiện cho mọi người tìm kiếm địa chỉ khám chữa bệnh tại TỈNH HƯNG YÊN kệ thông tin sức khỏe chia sẻ danh sách các bệnh viện tại tỉnh TỈNH HƯNG YÊN

STT

Tên bệnh viện

Địa chỉ

 

1

Bệnh viên đa khoa tỉnh Hưng Yên – DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH HƯNG YÊNDANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH HƯNG YÊN Bệnh viên đa khoa tỉnh Hưng Yên

 • Địa chỉ: Đường Hải Thượng Lãn Ông – phường An Tảo – Thành phố Hưng Yên
 • Fax: 0321. 3 862 406
 

2

 

Bệnh viện Lao và bệnh phổi Hưng Yên – DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH HƯNG YÊN

 • Địa chỉ: Đường Phạm Bạch Hổ – Phường Nam Sơn – Thành phố Hưng Yên.
 • ĐT: 0321. 3865 012 – Fax 0321. 3865 729
 

3

 

Bệnh viện Y học cổ truyền Hưng Yên – DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH HƯNG YÊN

DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH HƯNG YÊN Bệnh viện Y học cổ truyền Hưng Yên

 • Địa chỉ: Đường Hải Thượng Lãn Ông – phường An Tảo – Thành phố Hưng Yên
 • ĐT: 0321. 3 550 741
4Bệnh viện Tâm thần kinh Hưng Yên – DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH HƯNG YÊN
 • Địa chỉ: xã Song Mai – huyện Kim Động – tỉnh Hưng Yên
 • ĐT: 0321. 3 822 668
5Trung Tâm Bảo Vệ Sức Khoẻ Bà Mẹ Trẻ Em Và Kế Hoạch Hóa Gia Đình Hưng Yên

 

 • Địa chỉ
 • ĐT: : 0321.865041
6Bệnh viện huyện Văn Giang – DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH HƯNG YÊN
 • Địa chỉ: Xã Cửu Cao, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
 • ĐT: 0321.931516
 

7

Bệnh viện thị xã Hưng Yên – DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH HƯNG YÊN
 • Địa chỉ: 1 Đường Trưng Nhị Lê Lợi Thị Xã Hưng Yên, Thị xã Hưng Yên , Hưng Yên
 • ĐT: (0321)862544
8Bệnh viện huyện Văn Lâm – DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH HƯNG YÊN
 • Địa chỉ: Xã Lạc Đạo, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên.
 • ĐT: (0321).3985513
 

9

 

Bệnh viện huyện Mỹ Hào – DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH HƯNG YÊN

 • Địa chỉ: Ngọc Lập – Phùng Chí Kiên Huyện Mỹ Hào, , Hưng Yên.
 • ĐT: (0321)945257
10Bệnh viện huyện Kim

Động – DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH HƯNG YÊN

 • Địa chỉ: Thị trấn Kim Động, Huyện Kim Động, Hưng Yên.
 • ĐT: (0321.3811441
11Bệnh viện huyện Khoái

Châu

 • Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên
 • ĐT: (0321).3910356
12Bệnh viện huyện Tiên Lữ – DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH HƯNG YÊN
 • Địa chỉ: Thị trấn Vương, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên.
 • ĐT: (0321).3873157
13Bệnh viện huyện Ân Thi – DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH HƯNG YÊN
 • Địa chỉ: Số 122, Phố Phạm ngũ Lão, Huyện Ân Thi, Hưng Yên
 • ĐT: (0321).3830428
14Bệnh viện huyện Phù Cừ
 • Địa chỉ: Xã Đình Cao, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên.
 • ĐT: (0321).3854233
15Bệnh viện huyện Yên Mỹ
 • Địa chỉ: Cầu Treo, Yên Mỹ Huyện Yên Mỹ Hưng Yên
 • ĐT: (0321).3964570

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here