DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH QUẢNG NAM

0
1591
DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH QUẢNG NAM Bệnh viện đa khoa Hiệp Đức

DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH QUẢNG NAM

Để tiện cho mọi người tìm kiếm địa chỉ khám chữa bệnh tại Tỉnh QUẢNG NAM kệ thông tin sức khỏe chia sẻ danh sách các bệnh viện tại Tỉnh QUẢNG NAM

STT

Tên bệnh viện

Địa chỉ

 

1

Trung tâm Y tế huyện Đông Giang – DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH QUẢNG NAM
 • Địa chỉ: Thị trấn Prao, huyện Đông Giang, Quảng Nam
 • ĐT: (0510).898031
 

2

Trung tâm Y tế huyện Điện Bàn – DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH QUẢNG NAM
 • Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam
 • ĐT: (0510).867237
 

3

Bệnh viện huyện Tiên Phước – DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH QUẢNG NAM
 • Địa chỉ: Bệnh viện huyện Tiên Phước
 • ĐT: (0510).884280
 

4

Trung tâm Y tế Duy Xuyên – DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH QUẢNG NAM
 • Địa chỉ: Xuyên Tây I, Thị trấn huyện Duy Xuyên, Quảng Nam
 • ĐT: (0510).877577
 

5

Bệnh viện huyện Nam Giang
 • Địa chỉ: Đường 14b, Thị trấn Thành Mỹ, huyện Nam Giang, Quảng Nam
 • ĐT: (0510).840262
 

6

Trung tâm Y tế huyện Núi Thành
 • Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn huyện Núi Thành, Quảng Nam
 • ĐT: (0510).871173
 

7

Trung tâm Y tế Trà My
 • Địa chỉ: Thị trấn huyện Trà My, Quảng Nam
 • ĐT: (0510).882215
 

8

Bệnh viện Y học Dân tộc Quảng Nam
 • Địa chỉ: Số 8 Nguyễn Du, Thị xã Tam Kỳ, Quảng Nam
 • ĐT: (0510).859592
 

9

Trung tâm Y tế Thăng Bình
 • Địa chỉ: Thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam
 • ĐT: (0510).874234
 

10

Bệnh viện đa khoa Hiệp ĐứcDANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH QUẢNG NAM Bệnh viện đa khoa Hiệp Đức

 • Địa chỉ: Thị trấn Tân An, Hiệp Đức, Quảng Nam
 • ĐT: (0510).883286
 

 

11

Trung tâm Y tế huyện Đại Lộc
 • Địa chỉ: Đại Phú, Đại Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam Quận Huyện : Đại Lộc
 • ĐT: (0510) 376 3207

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here