Home Phong Thủy - Tử Vi

Phong Thủy - Tử Vi

Tử vi và phong thủy đều là những môn khoa học huyền bí phương đông đã tồn tại từ lâu đời. Mỗi khoa lại chia thành nhiều trường phái, có hệ thống lý luận riêng, trong đó lại có chân có ngụy. Một khi đã theo đuổi thì bao nhiêu thời gian cũng cảm thấy chưa hiểu rõ thấu đáo, có khi dành cả đời nghiên cứu mà vẫn chưa thành thạo vậy.
Mục đích nghiên cứu của tử vi làm nắm được quỹ đạo của vận mệnh mỗi con người, xem người đó có cách cục tốt hay xấu, có những khả năng nổi trội gì cũng như những điểm yếu kém, để từ đó đưa ra những quyết định thuận theo vận mệnh nhằm tăng tốt, giảm xấu. Môn tử vi nghiên cứu về con người thể hiện qua 12 yếu tố gắn với mỗi người là: Mệnh, Phụ, Phúc, Điền, Quan, Nô, Di, Tật, Tài, Tử, Phối, Bào. Ngoài ra còn chia theo khoảng thời gian gồm Mệnh – Thân – Vận.
Phong thủy nghiên cứu sự ảnh hưởng, tác động tốt xấu của long mạch – thủy khí lên con người theo thời gian.