DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH PHÚ THỌ

0
1295
DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH PHÚ THỌ Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Phú Thọ

DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH PHÚ THỌ

Để tiện cho mọi người tìm kiếm địa chỉ khám chữa bệnh tại Tỉnh PHÚ THỌ kệ thông tin sức khỏe chia sẻ danh sách các bệnh viện tại Tỉnh PHÚ THỌ

STT

Tên bệnh viện

Địa chỉ

1Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Phú Thọ – DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH PHÚ THỌDANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH PHÚ THỌ Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Phú Thọ

 • Địa chỉ: Phường Âu Cơ, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ
 • ĐT: (0210).820050
 • Website: http://benhviendakhoatinhphutho.vn/
2Trung tâm Y tế huyện

Thanh Sơn – DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH PHÚ THỌ

 • Địa chỉ: Thị trấn Thanh Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ
 • ĐT: (0210).873313
3Bệnh viện Việt Trì – DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH PHÚ THỌ
 • Địa chỉ: Phường Tân Dân, TP.Việt Trì, Phú Thọ
 • ĐT: (0210).848739
4Bệnh viện Lâm Thao – DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH PHÚ THỌ
 • Địa chỉ: Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, Phú Thọ
 • ĐT: (0210).828018
5Bệnh viện Sông Thao – DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH PHÚ THỌ
 • Địa chỉ: Thị trấn Sông Thao, huyện Sông Thao, Phú Thọ
 • ĐT: (0210).889353
6Bệnh viện Phù Ninh – DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH PHÚ THỌ
 • Địa chỉ: Phú Lộc, Phù Ninh, Phú Thọ
 • ĐT: (0210).829973
7Bệnh viện Khu vực Chè Sông Lô – DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH PHÚ THỌ
 • Địa chỉ: Khu 4 Thanh Ba, Thanh Ba, Phú Thọ
 • ĐT: (0210).885329
8Bệnh viện huyện Yên Lập – DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH PHÚ THỌ
 • Địa chỉ: Thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, Phú Thọ
 • ĐT: (0210).870126
9Bệnh viện Thanh Ba
 • Địa chỉ: Khu 11, Thị trấn Thanh Ba, Thanh Ba, Phú Thọ
 • ĐT: (0210).885231
10Bệnh viện Y học Cổ truyền Phú Thọ
 • Địa chỉ: Đường Trần Phú, Gia Cẩm, TP.Việt Trì, Phú Thọ
 • ĐT: (0210).845180
11Bệnh viện Thanh Thủy
 • Địa chỉ: La Phù, Thanh Thuỷ, Phú Thọ
 • ĐT: (0210).877111
12Trung tâm Y tế Đoan

Hùng

 • Địa chỉ: Thị trấn Đoan Hùng, Đoan Hùng, Phú Thọ
 • ĐT: (0210).880115
13Bệnh viện Hạ Hòa
 • Địa chỉ: Thị trấn Hạ Hoà, Hạ Hoà, Phú Thọ
 • ĐT: (0210).883140
14Bệnh viện Lao Phú Thọ
 • Địa chỉ: Xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, Phú Thọ
 • ĐT: (0210).820045
15Bệnh viện Tâm Thần Phú Thọ
 • Địa chỉ: Cao Bằng, Âu Cơ, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ
 • ĐT: (0210).820791

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here