DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH LẠNG SƠN

0
1527
DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH LẠNG SƠN Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Lạng Sơn

DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH LẠNG SƠN

 Để tiện cho mọi người tìm kiếm địa chỉ khám chữa bệnh tại Tỉnh LẠNG SƠN kệ thông tin sức khỏe chia sẻ danh sách các bệnh viện tại Tỉnh LẠNG SƠN

STT

Tên bệnh viện

Địa chỉ

1Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Lạng Sơn – DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH LẠNG SƠNDANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH LẠNG SƠN Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Lạng Sơn

 • Địa chỉ: Bến Bắc, tp. Lạng Sơn
 • ĐT: 025.710979
 

2

Bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng Lạng Sơn – DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH LẠNG SƠN
 • Địa chỉ: 78 LÊ HỒNG PHONGTAM THANH – THỊ XÃ LẠNG SƠN
 • ĐT: 025.872632
3Bệnh viện Y học cổ truyền Lạng Sơn – DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH LẠNG SƠN
 • Địa chỉ: 48 Trần Hưng Đạo, tp. Lạng Sơn Lạng Sơn
 • ĐT: 025.813534
 

4

 

Bệnh viện Lao Lạng Sơn – DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH LẠNG SƠN

 • Địa chỉ: Tam Thanh Thị Xã Lạng Sơn, TP Lạng Sơn , Lạng Sơn
 • ĐT: 025.876577
 

5

Bệnh viện huyện Văn Lãng – DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH LẠNG SƠN
 • Địa chỉ: Khu V, Thị trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn
 • ĐT: 025.880317
6Bệnh viện huyện Tràng Định – DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH LẠNG SƠN
 • Địa chỉ: Khu 2 Thị Trấn Huyện Tràng Định, Lạng Sơn
 • ĐT: 025.883325
 

7

 

Bệnh viện huyện Lộc Bình – DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH LẠNG SƠN

 • Địa chỉ: Khu Cầu Lấm Thị trấn Lộc Bình Huyện Lộc Bình Lạng Sơn
 • ĐT: 025.840216
 

8

 

Bệnh viện huyện Đình Lập – DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH LẠNG SƠN

 • Địa chỉ: huyện Đình Lập Khu 8, Thị trấn Đình Lập Huyện Đình Lập, Lạng Sơn
 • ĐT: 025.846005
9Bệnh viện huyện Cao Lộc
 • Địa chỉ: Khối 6 Thị trấn Cao Lộc Huyện Cao Lộc , Lạng Sơn
 • ĐT: 025.861731
10Bệnh viện huyện Chi Lăng
 • Địa chỉ: Hoà Bình 1 Thị trấn Đồng, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn
 • ĐT: 025.820511
11Bệnh viện huyện Hữu Lũng
 • Địa chỉ: Khu An Ninh Trấn Huyện Hữu Lũng Lạng Sơn
 • ĐT: 025.829729
12Bệnh viện huyện Văn Quang
 • Địa chỉ: phố đức tâm huyện văn quan, Lạng Sơn
 • ĐT: 025.830006
 

13

 

Bệnh viện huyện Bắc Sơn

 • Địa chỉ: Khu Minh Khai Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn
 • ĐT: 025.838088
14Bệnh viện huyện Bình Gia
 • Địa chỉ: Đong Ma Huyện Bình Gia Huyện Bình Gia , Lạng Sơn
 • ĐT: 025.834412

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here