Ngày tam nương 2019 tổng kết toàn bộ lịch trong năm 2019

0
1089
Tổng kết toàn bộ lịch ngày tam nương trong năm 2019
Tổng kết toàn bộ lịch ngày tam nương trong năm 2019
Tổng kết toàn bộ lịch ngày tam nương trong năm 2019
Anh Tấm

( ảnh hưởng tới vấn đề đi lại , an toàn giao thông , xuất hành khởi sự đi xa )

? Lưu ý 1 : ngày xấu không phải cứ ra đường là chết hết . 
Ngày xấu chỉ mang tính chất như dự báo thời tiết , để biết khi trời mưa thì chuẩn bị ô , trời lạnh thì mặc thêm áo ấm.
Khi ngày xấu đến thì nên cẩn thận thêm vài phần khi tham gia giao thông , đi lại trên đường .

? Lưu ý 2 : lịch ngày xấu được tính theo ngày âm . Tấm đổi ra lịch dương cho mọi người tiện theo dõi

? Lưu ý 3 : ngày xấu trong list toàn bộ là ngày tam nương 2019 , xấu cho xuất hành đi xa , tham gia giao thông trên đường .

Tổng kết toàn bộ lịch ngày tam nương trong năm 2019
Tổng kết toàn bộ lịch ngày tam nương trong năm 2019

Cần hiểu con người là sản phẩm của thiên nhiên , nên con người cũng chịu tác động từ các nguồn năng lượng trong đất trời .
Trong ngày xấu , năng lượng tiêu cực nhiều , dễ làm con người ta xao nhãng , ngẩn ngơ , không tỉnh táo , thiếu tập trung , dẫn tới những quyết định sai lầm khi điều khiển phương tiện .

Trong trường hợp bản thân đủ tỉnh táo , không ai có thể đảm bảo rằng người chạy xe bên cạnh cũng tỉnh táo , hay người lái ô tô tải phía sau , người lái container ngược chiều cũng tỉnh táo.

Vậy nên biết để cẩn thận , biết để lưu ý , biết để nhìn trước ngó sau , không vừa đi vừa nghe nhạc , không vừa đi vừa check fb , xài điện thoại . Cẩn trọng phần nào , an toàn thêm phần đó .

? Lịch các ngày tam nương trong năm 2019

Tổng kết toàn bộ lịch ngày tam nương trong năm 2019
Tổng kết toàn bộ lịch ngày tam nương trong năm 2019
Trong ngày này không nên xuất hành đi xa , cẩn thận khi tham gia giao thông
Tuổi bình thường nên cẩn thận x3 , tuổi xung nên cẩn thận x10

? Ngày tam nương Tháng 1 năm 2019 : 

Ngày 12/1/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Mão
Ngày 18/1/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Dậu , và 1991 , 1961
Ngày 23/1/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Dần và 1984
Ngày 27/1/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Ngọ và 1980

? Ngày tam nương tháng 2 năm 2019 :

Ngày 1/2/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Hợi
Ngày 7/2/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Tỵ và 1971
Ngày 11/2/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Dậu
Ngày 17/2/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Mão và 1991 , 1961
Ngày 22/2/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Thân và 1984
Ngày 26/2/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Tý và 1962

? Ngày tam nương tháng 3 năm 2019

Ngày 3/3/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Tỵ
Ngày 8/3/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Tuất và 2000
Ngày 12/3/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Dần
Ngày 18/3/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi THân và 1990 , 1960
Ngày 23/3/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Sửu
Ngày 27/3/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Tỵ và 1987 , 1957

? Ngày tam nương tháng 4 năm 2019 : 

Ngày 1/4/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Tuất
Ngày 7/4/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Thìn và 1970
Ngày 11/4/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Thân
Ngày 17/4/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Dần và 1990 , 1960
Ngày 22/4/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Mùi
Ngày 26/4/2019 : tuổi xung trong ngày : : tuổi Hợi và 1987

? Ngày tam nương tháng 5 năm 2019

Ngày 1/5/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Thìn
Ngày 7/5/2019 : tuổi xung trong ngày :tuổi Tuất và 2000
Ngày 11/5/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Dần
Ngày 17/5/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Thân và 1990 , 1960
Ngày 22/5/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Sửu
Ngày 26/5/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Tỵ và 1987 , 1957
Ngày 31/5/2019 : tuổi xung trong ngày : Tuổi Tuất

? Ngày tam nương tháng 6 năm 2019 

Ngày 5/6/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Mão và 1957
Ngày 9/6/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Mùi
Ngày 15/6/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Sửu và 1977
Ngày 20/6/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Ngọ
Ngày 24/6/2019 : tuổi xung trong ngày : tuôi Tuất và 1986
Ngày 29/6/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Mão và 1983

? Ngày tam nương Tháng 7 năm 2019 :

Tổng kết toàn bộ lịch ngày tam nương trong năm 2019
Tổng kết toàn bộ lịch ngày tam nương trong năm 2019

Ngày 5/7/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Dậu và 1987
Ngày 9/7/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Sửu
Ngày 15/7/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Mùi và 1977
Ngày 20/7/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Tý
Ngày 24/7/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Thìn và 1986
Ngày 29/7/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Dậu và 1983

? Ngày tam nương tháng 8 năm 2019

Ngày 3/8/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Dần
Ngày 7/8/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Ngọ và 1992 , 1982 , 1962
Ngày 13/8/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Tý và 1976
Ngày 18/8/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Tỵ và 1973
Ngày 22/8/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Dậu và 1955
Ngày 27/8/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Dần và 1992 , 1982 , 1952

? Ngày tam nương tháng 9 năm 2019

Ngày 1/9/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Mùi và 1975
Ngày 5/9/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Hợi và 2001
Ngày 11/9/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Tỵ và 1995
Ngày 16/9/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Tuất và 1992 , 1952
Ngày 20/9/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Dần và 1984
Ngày 25/9/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Mùi và 1981

? Ngày tam nương tháng 10 năm 2019

Ngày 1/10/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Sửu và 1975
Ngày 5/10/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Tỵ và 1971
Ngày 11/10/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Hợi và 1965
Ngày 16/10/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi THìn và 1992 , 1982
Ngày 20/10/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Thân và 1984
Ngày 25/10/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Sửu và 1981
Ngày 30/10/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Ngọ và 1974

? Ngày tam nương tháng 11 năm 2019

Ngày 3/11/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Tuất và 2000
Ngày 9/11/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Thìn và 1994
Ngày 14/11/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Dậu và 1961 , 1991
Ngày 18/11/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Sửu
Ngày 23/11/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Ngọ và 1980
Ngày 28/11/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Hợi 

? Ngày tam nương tháng 12 năm 2019 

Ngày 2/12/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Mão và 1957
Ngày 8/12/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Dậu
Ngày 13/12/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Dần và 1990 , 1960
Ngày 17/12/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Ngọ
Ngày 22/12/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Hợi và 1987
Ngày 28/12/2019 : tuổi xung trong ngày : tuổi Tỵ
Tổng kết toàn bộ lịch ngày tam nương trong năm 2019
Tổng kết toàn bộ lịch ngày tam nương trong năm 2019

??? Kết : ngày tam nương nên tránh xuất hành đi xa , cẩn thận khi tham gia giao thông trên đường .
Xuất hành đi xa ngày này dễ gặp tai ương .
Nếu là công tác thì công việc không thuận
Nếu là khởi sự thì lận đận lao đao ?
Dĩ nhiên cái hoạ còn tuỳ phúc phần mỗi cá nhân mà người nặng người nhẹ.
Nhưng phúc phần vốn là thứ hư vô , mờ mịt ai biết được mình có bao nhiều phần phúc . Nên hãy chú tâm cẩn thận vào cái mà mình có thể .
” Cuộc sống đường dương , cẩn thận tay lái và chú trọng tiểu tâm ” ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here